Σε ένα μήνα το σχέδιο της Ε.Ε. για τις πτήσεις εξωτερικού