Ειδοποιήσεις / Notifications wiki

Αυτή η δημοσίευση είναι τύπου wiki, σημαίνει οτι οποιοσδήποτε χρήστης του φόρουμ μπορεί να κάνει διορθώσεις ή και προσθήκες.

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να απ/ενεργοποιηθούν για μια ολόκληρη ενότητα δηλαδή για όλες τις δημοσιεύσεις της, ή για μεμονομένες δημοσιέυσεις.

Screenshot%20from%202019-04-09%2017-05-08

Screenshot%20from%202019-04-09%2017-06-51